Vincentiusvereniging Tilburg

Hoogvensestraat 207
5017 CD Tilburg
06 571 547 52
info@vincentiustilburg.nl
banknr. Vincentius Vereniging Tilburg, NL58 ABNA 0455 2047 05

Vincentshop

Veemarktstraat 37
5038 CT Tilburg
013 542 04 21

Commissie van Toewijzing

Postbus 3199
5003 DD Tilburg
06 143 139 75
info@vincentiustilburg.nl
banknr. Cie van Toewijzing,
NL65 ABNA 0610 4192 26

Vincentius Vereniging Trouwlaan

Nieuwstraat 84
5021 WV TILBURG
06 493 472 37

De Vincentiusvereniging Tilburg is actief op het terrein van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg. Naast materiële en financiële steun aan mensen met financiële problemen, worden projecten ondersteund die voor en/of door Tilburgers zijn opgezet. Voor eventuele hulp kunt u terecht bij de Commissie van Toewijzing (zie hoofdstuk Hulp nodig?).

Verder zorgen wij ervoor dat ruim 400 gezinnen jaarlijks verblijd worden met eein kerstpakket.
De Vincentius vereniging Trouwlaan verstrekt dezelfde hulp binnen het werkgebied van de Trouwlaan en omstreken. Om deze doelen te kunnen verwezenlijken verkoopt de Vincentshop tweedehands artikelen. Dit gebeurt vanuit de winkel en op de jaarlijkse braderie en boekenmarkt. De Trouwlaan den de Vincentius Vereniging Tilburg werken nauw met elkaar samen. Tevens ontvangt de vereniging donaties van mensen die het goede werk van Vincentius steunen.

Wilt u meer weten of hebt u een concrete vraag stuur ons dan een mail of neem telefonisch contact met ons op.